Batterier og rækkevidde

Drift

• Undgå så vidt muligt at aflade dine batterier til mere end 65%.
• Din aktionsradius er meget afhængig af dit kørselsmønster og årstid.
• Din aktionsradius forringes væsentligt ved forkert dæktryk. Kontroller jævnligt dæktryk (3,5 bar=50,76 PSI på alle dæk).
• Ved bykørsel bruges der mere energi end ved landevejskørsel.
• Ved brug af lys, kørelys, visker, radio og/eller varmeblæser un-der kørsel reduceres din aktionsradius.
• Ekstra vægt, ud over førerens, kræver mere energi, og reducerer din aktionsradius.
• Kørsel i meget kuperet terræn og på ujævne og løse overflader reducerer din aktionsradius.
• Rækkevidde er testet ved 25 km/t og uden passagerer og med en fører der vejer max. 70 kg.
Rækkevidde er indvidere testet uden brug af elektronisk udstyr, som varmesystem, vinduesvisker, varmeblæser og en temperatur på 25°C på vandret fast underlag uden start/stop i vindstille vejr.

BATTERIPLEJE (AGM) - BLY BATTERIER

• Hold altid dine batterier rene og tørre. Støv, snavs og fugt kan forårsage læk strøm (krybestrøm) på overfladen og øget selvafladning.
• Sørg altid for at dine batterier er ordentlig fast spændte.
• Sørg altid for at der er god ventilation omkring dine batterier.
• Udsæt ikke dine baterier for høj direkte varme. 60 grader +.
• Check jævnligt dine batterier for synlige skader og/eller utætheder.
• Check at kabler er ordentlig fastspændt. At der er en god kontaktflade på polerne.
• Batterierne er af typen AGM. Batterierne er lukkede. Bryd aldrig forseglingen.
• Dine batterier fungerer bedst ved stuetemperatur. Høj varme og kulde påvirker batteriernes funktion.
• Er der tegn på korrosion omkring poler, skal poler renses og smøres med antirust middel.
• Trykventiler må aldrig fjernes

Opladning

• Oplad altid dine batterier 100%
• Oplad altid dine batterier efter hver længere tur, da et varmt batteri tager bedre imod end et koldt.
• Gentagende mangelfuld opladning vil forringe dine batteriers levetid væsentligt. Oplad altid 100%.
• Oplad aldrig frosne batterier eller batterier med en temperatur på over 45°.
• Oplad ikke overophedede batterier.
• Prøv aldrig at oplade synligt beskadigede batterier.
• Brug aldrig en batterioplader uden automatisk afbryder.
Hvis oplader ikke stopper automatisk efter 6-8 timer. Afbryd opladningen manuelt.
• Dine batterier er af typen AGM og meget følsomme over for overopladning.
• Stop opladningen, hvis batteriet bliver meget varmt og lugter brændt, eller hvis der kommer syre ud!
• Sørg for god udluftning under opladningen.
• Det anbefales altid at begynde med en opladning af nye batterier til 100%. Brug aldrig en hurtiglader første gang.
• Kontroller altid at ledninger og stik er korrekt tilsluttet i både kabinescooter og stikkontakt inden strømmen tilsluttes.
• AGM-batterier har et begrænset antal cyklusser. En cyklus er en afladning og en opladning. Hvis man har en afladningsdybde på 30% vil batterierne have en kapacitet på ca. 3-400 cyklusser. Ved en afladningsdybde på 17-20% vil batterierne have helt op til 3000 cyklusser. Ved en afladningsdybde på 70% vil dine batterier tage uoprettelig skade.

Batteripleje

Litiumbatterier
• Litiumbatterier og tilhørende lader udgør en intelligent enhed, som givet et minimum af fejl, da det har et indbygget BMS sik-kerhedssystem. Litiumbatteriet har og så en lav selvafladning.
• Det anbefales at oplade batterierne efter hver køretur. Batteriet må gerne oplades med mange små opladninger og gerne til fuld opladning.
• Hvis batterierne ikke bliver brugt så ofte eller bruger du ikke hele batteriets kapacetet (kører det helt tom for strøm), kan batteriet blive dovent, og du får ikke den fulde kapacitet ud af batteriet. Det betyder, at distancen på en opladning bliver mindre og mindre, og batteriet ikke længere kan køre så langt på en opladning. Når batteriet er fuldt opladet, brug kabine-scooteren så meget, at batteriet er helt afladet, hvorefter du igen lader det fuldt op. På den måde sikrer du, at hele batteriet bliver brugt, så nogle af batteriets celler ikke bliver dovne. Gør det 5-10 gange i træk, hvor du lader fuldt op, aflader fuldt, der-efter lader fuld op igen osv. Gør gerne jævntligt dette.
• Når batteriet er 100% opladt, tages ladestikket fra.
• Levetid på omkring 7-10 år svarende til køretøjets forventede levetid (800 fulde opladninger eller 40.000 km) Længden på levetiden afhænger af, om køretøjet og batteriet har fået den rette vedligeholdelse og fulgt serviceaftalerne.

Eksempler på, hvad der kan skade litium-batteriet:

• Hvis hovedafbryderen ikke har været slået fra ved opbevaring i en længere periode.
• Hvis du kører med overlæs.
• Hvis batteriet ikke bruges.

Opladning af litium-batterier, hvis temperaturen er under 0 grader
• Sørg for at sætte køretøjet til opladning lige efter køretur. Dette sikrer, at driftstemperaturen stadig er tilstede i batteriet, når du tilslutter opladeren.
• Er temperaturen faldet til under 0 grader i batteriet, inden du tilslutter opladeren, vil batteriet ikke lade op af sikkerhedsmæs-sige årsager. Hvis du har tilsluttet opladeren, men efter 15 min. kan konstatere, at køretøjet ikke går i gang med at oplade pga. for lav temperatur - tag da opladeren ud og tænd den elektri-ske varme i kabinen. Efter omkring 15 min. vil driftstemperatu-ren i batteriet igen være steget. Tilslut igen opladeren, og du bør nu kunne oplade køretøjet fuldt op.

Følger du nedenstående råd, kan du sikre længere levetid og bedre ydeevne på dine batterier.
Vær forsigtig
Vær altid forsigtig, når batteriets ladestik sættes i kabinescooteren, og når batteriet monteres/afmonteres. Det er fin elektronik, der ikke tåler at blive behandlet hårdt.
For litiumbatterier gælder det, at nye batterier er i dvale og skal bruges for at sikre, at de kommer på fuld kapacitet.
Koldt batteri
Har kabinescooteren stået ude i koldt vejr, og er temperaturen i batte-rierne kommet under 0 grader, er det vigtigt, at du ikke oplader kabi-nescooteren. Kør i stedet en kort tur i ca. 5-10 minutter eller tænd det elektroniske varmesystem for at varme batterierne op. Eller gør det til en vane, at du oplader kabinescooteren, når du kommer hjem fra en tur, da du hermed er sikker på at batterierne er varme. Oplader du på kolde batterier, kan du risikere at skade dem.
Driftstemperatur er bedst mellem 10-25° C.

Står kabinescooteren stille i længere tid
Hvis du ikke bruger din kabinescooter i længere tid fx hen over vinteren, kan det være en god idé at slå hovedafbryderen fra, da batteriet ellers vil stå og aflade hen over tid.
Fjern lader efter opladning
Vi anbefaler, at du altid fjerner opladeren fra kabinescooterens oplader-stik, når den er færdig med at oplade. Bagefter lægges opladerkablet i kabinescooteren, så det er klar til næstegang, der skal oplades.


Opmagasinering

• Hvis du ikke bruger din kabinescooter i længere tid.
Oplad altid batterierne til 100% og afbryd herefter strømmen ved hovedafbryderen.
• Lav en vedligeholdelses opladning ca. hver 4. uge, eller når hvilespændingen falder til under 62V (12,4V pr. batteri).
• Opbevar din kabinescooter køligt og tørt, men frostfrit.
• Hvis du afmonterer dine batterier, skal de være fuldt opladet. Rengør overflader for at forebygge krybestrøm.
Kontroller jævntligt batteriernes spænding under opmagasine-ringen. Kommer spændingen under 62 Volt skal det oplades. Opbevar batterierne tørt og køligt men frostfrit.